Faggrupper

Deltagelse i IFNs faggruppe gir en unik mulighet til å knytte kontakter og lære av andre som har sammenfallende interesser og/eller samme rolle som deg. Faggruppene er et ekstra tilbud til deg som ønsker muligheter for kompetanseutvikling og problemløsning i din praktiske jobbhverdag. Hver faggruppe vil ha en gruppeleder. Faggruppene er åpne for alle medlemmer i Innovation Forum Norway. Bedriftsmedlemmer kan delta med fem personer i ulike faggrupper. Deltagelse forplikter.

IFN vil fasilitere faggruppene, men aktiv deltagelse og bidrag fra deltagerne er en forutsetning for vellykkede faggrupper. Det viktigste er at du får tilgang til kompetanse og nettverk.Gode diskusjoner krever at deltakerne er både åpne og fortrolige med hverandre. Vi ønsker derfor ikke for store grupper, men ser for oss rundt 6-12 deltakere i hvert faggruppe.

Hvorfor delta i faggruppe?

  • Unik mulighet til å fordype deg sammen med andre som brenner for samme tema
  • Den beste læringen skjer sammen med andre
  • Nettverk fremmer samarbeid og samhandling mellom virksomheter
  • Mulighet til å belyse og diskutere case fra din bedrift som er direkte matnyttig for deg

For påmelding til faggruppene se følgende skjema eller send epost til faggrupper@innovationforum.no


Faggruppene i IFN

Innovasjonsverktøy og modeller

Gruppeleder: Berte Helgestad

Epost: berte@inneox.com

Internasjonalisering

Gruppeleder: Kristian Foss

Epost: kf@bull.no

Innovasjonsledelse

Gruppeleder: Berte Helgestad

Epost: berte@inneox.com

 

skjermbilde-2016-10-12-kl-17-36-51

Digitalisering

Gruppeleder: Øystein W. Høie

Epost: oystein@tek.no

Innovasjon og mangfold

Gruppeleder: Hege Le Brun

Epost: hlb@ambita.com

 

Innovasjon i offentlig sektor

Gruppeleder: Ingjerd Thon Hagaseth

Epost: ingjerd.thon.hagaseth@hil.no

Bærekraftig innovasjon

Gruppeleder: Camilla Gramstad

Epost: camilla.gramstad@virke.no

Entrepreneurship and Innovation in the era of the millennials

Do you want to dig into the minds of Norways most aspiring student-entrepreneurs and innovators?
In cooperation with the student organization working for entrepreneurship and innovation in Norway, Start Norge. This group will explore ideas and solutions enhancing competitiveness throughout the Norwegian business sector. Leading student-entrepreneurs, forefront research projects and innovation trends globally, will be taken into consideration. We are to set the agenda for a game-changing conference concept in Norway.                  All meetings will be held digitally through Skype.

Group leader: Executive Director of Start Norge, Øyvind Strøm.                                                                                                                                                                                                                                                      For registration email Øyvind Strøm: leder@startnorge.no