Innovation Forum Norway

Norges ledende innovasjonsnettverk for profesjonelle innovatører!


1. Visjon og målsettinger

Forumet ble startet for 6 år siden og består i dag av over 100 av Norges ledende innovasjonsaktører. Medlemmene utgjør en utvalgt gruppe personer med nøkkel- funksjoner som deler spesialkompetanse og en brennende interesse for innovasjonsområdet.

Våre medlemmer øker sin forståelse og kompetanse gjennom regelmessige møter, god deling av informasjon, hyppig gjenbruk av gode ideer og kontinuerlig utvikling av stadig nye og bedre måter å gjøre tingene på. Vi tilbyr en møtearena forbeholdt våre medlemmer, og de får fire viktige fordeler:

 • Tidlig informasjon om hva som er Best og Next Practices
 • Enkel tilgang til landets ledende innovasjonseksperter
 • Kontinuerlig kunnskapsdeling som bidrar til hurtigere suksess og bedre beslutninger
 • Bidrag til å fremme norske innovasjonsinteresser overfor offentlighet og myndigheter

2. Hvorfor Innovation Forum?

Norge som kunnskapsnasjon er i høy grad avhengig av innovasjonsevne for å lykkes. Vi skal bidra til økt forståelse, kjennskap og kunnskap om betydningen av de verdier som skapes når innovasjon lykkes.

Dagens hurtige teknologiske utvikling endrer fundamentalt innovasjons- perspektivet, ingen er lenger best alene.
Vi deler kunnskap, erfaringer og teknologi – til felles beste.

3. Hva er Innovation Forum?

Innovation Forum Norway er en ideell forening som jobber for å hjelpe våre medlemmer med å øke deres kompetanse, attraktivitet og erfaring.

 • Vi tilbyr enkeltmedlemsskap og bedriftsmedlemskap
 • Medlemskap er «By Invitation Only» og forbeholdt dyktige ressurspersoner som investerer sin kunnskap, sin tid og sitt nettverk
 • Et non-profit basert forum med formålet å skape økt oppmerksomhet om verdien åpen innovasjon representerer

4. Som medlem får du følgende

 • Faglig kompetansenettverk med andre likesinnede
 • Bimånedlige medlemstreff
 • Tilgang til våre 9 faggrupper
 • Tilgang til en webbasert arena, Innomag, for deling av informasjon om nye spennende prosjekter
 • Månedlig Nyhetsbrev

Dersom du mener at din virksomhet passer inn som medlem er du velkommen til å kontakt.